BÁO CÁO THU CHI CỦA NHÓM THCL NK60

Ngày đăng: 24/03/2021 03:42:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Vừa qua, anh Lê Tấn Lực, thủ quỹ của nhóm bạn bè Trung Hoc Chợ Lách (NK60) nhờ trang nhà đăng giúp bảng công khai tài chính của nhóm. Lớp này , có khoáng 100 chs, đến nay đã hơn 75 tuổi, có một số bạn làm ăn khá ở nước ngoài hổ trợ nhóm bạn nghèo trong nước có chút quỹ để thăm viếng bạn bè bệnh tật, đi phúng điếu người thân cựu HS. Nghĩa cử của các anh chị thật là đáng quý. Do vậy, anh Lực cố gắng làm tròn trọng trách các bạn giao phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác