Hình ảnh cũ từ kho tư liệu Mỹ Hương

Ngày đăng: 18/06/2015 10:54:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Vừa qua , Lương Minh gặp Mỹ Hương tại nhà thầy Khắc Minh, Cô cho biết đang giữ một kho tư liệu ảnh của cựu HS Trung Học Chợ Lách. Do không biết hết những gương mặt này xưa nên trang nhà đành để trống không chú thích chỉ ghi Hình 1, hình 2. Các anh chị xem có thể chú thích ảnh bằng cách phản hồi vào phía dưới tin này. Xin cám ơn

Lương Minh

  

                   H1 

                                              H2  

                 H3  

                                              H4  

                      H5 

          H6  

                    H7 

                    H8  

                     H9  

                               H10  

                           H11  

H12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác