Thầy kiện cho cõi âm (?)

Ngày đăng: 5/05/2014 12:13:27 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Gần đây bà con ở Chợ lách đồn rằng, vài gia đình có người thân vừa chết tròn năm đã nằm mộng thấy ông bà báo về cho con cháu biết, nhà cửa vàng mã của con cháu đốt gửi xuống âm phủ thường bị người chòm xóm vào ở, lấn chiếm, nguyên do khi con cháu gửi “nhà kho” xuống không có gửi giấy chủ quyền, khiến các vụ tranh chấp nhiều. Cõi trần sao, thì cõi âm vậy, người chết báo mộng bảo con cháu phải thuê thầy kiện trên trần lo hồ sơ để đòi lại nhà. May sao, ở thị trấn có thầy có khả năng giải  quyết vụ này Khi gặp chuyện, thầy nhắm mắt, xuất hồn đi thẳng xuống Diêm Vương để cải. Chuyện không biết có thực hay đùa (?)

Tin vui Hồng Thu 

H1                   Thầy kiện nhắm mắt ôm hồ sơ đi xuống dười (ảnh minh họa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác