TIN BUÔN

Trang nhà vừa được tin ông Trần Minh Tôn, tức Hai Tôn, cựu Chủ tịch Hội Phu Huynh học sinh Trung Học Chợ lách hồi 1980-1990 đã từ trần ngày 2 tháng 5 năm 2021 tại xã Vĩnh Bình , Chợ Lách. Lễ nhập quan Xem tiếp

Xem tiếp