TIN BUỒN

Tin từ ban liên lạc lớp đệ thất NK1960 cho biết , chị Nguyễn Thị Mỹ Hồng, ngụ tại thị trấn Chợ lách, CHS của lớp đệ thất NK60, cựu giáo chức tiểu học Thị Trấn Chợ lách, đã từ trần ngày 31/8/ 2020. Động Xem tiếp

Xem tiếp

TIN BUỒN

Trang nhà thông báo cho CHS được biết, ông Lương Thiện 89 tuổi, cha của Lương Quang Vinh, Lương Quang Hào, CHS trung học Chợ lách vừa mãn phần ngày 30/8/2020. Trang Trunghoccholach.com xin chia buồn cùng em Vinh và Hào, nguyện cầu cho ông Xem tiếp

Xem tiếp