TIN BUỒN

Tin từ Họ đạo Cái Nhum cho biết , Ông Phaolô NGUYỄN TRI LỘC, Giáo sư Pháp văn trường Trung Học Chợ lách, Sinh năm 1946, Đã được Chúa gọi về ngày 21. 10. 2021. Hưởng thọ 75 tuổi . Nghi thức tẩm liệm lúc 18g Xem tiếp

Xem tiếp