TIN BUÔN

Ngày đăng: 3/05/2021 06:21:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trang nhà vừa được tin ông Trần Minh Tôn, tức Hai Tôn, cựu Chủ tịch Hội Phu Huynh học sinh Trung Học Chợ lách hồi 1980-1990 đã từ trần ngày 2 tháng 5 năm 2021 tại xã Vĩnh Bình , Chợ Lách. Lễ nhập quan lúc 8 giờ ngày 3/5, lễ động quan lúc 8 giờ ngày 5/5/2021. An táng tại đất nhà xã Vĩnh Bình, Chợ Lách. Trang nhà thành kính phân ưu cùng gia đình. Nguyện cầu hương linh bác sớm siêu thăng tịnh độ.

TM. trung hoccholach.com

Lương Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác