HỌP BẠN 50 NĂM

Ngày đăng: 18/05/2020 04:38:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Năm 1963, Trường Trung học Chợ lách có 140 em đậu đệ thất. Năm 1968 sỉ số hai lớp còn không đến 100. Năm 1971, số học sinh còn lại chưa được 20 do nhà nghèo, chiến tranh, thi rớt tú tài 1, thế rồi từ đó đến nay bạn bè tứ tán không còn cơ hội gặp nhau. Mới đây, những em HS già này gặp lại, có người đã qua ngưỡng 70. Cách đây một năm, một bạn học là Nguyễn Văn Sứ đã ra đi, số còn lại vẫn khỏe. Đây là những thông tin nđược ghi lại cách nay bốn năm (2016)

Lương Minh

H2                                                              Vợ chồng Nguyễn Văn Sứ đi hơp mặt (Sứ mất hơn 1 năm)

h3                                                           Trần văn Ngoạn giám sát bạn đang thực thi công trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác