PHÁT HÀNH KỶ YẾU KỶ NIỆM TRƯỜNG CŨ –BẠN XƯA

Ngày đăng: 30/06/2019 12:10:45 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày 22/6, Nhóm CHS Trường Trung học Trần Bình Trọng , Ninh Hòa, NK 63-70 đã cho ra mắt cuốn kỷ yếu mang tên Kỷ Niệm Trường cũ- Bạn xưa dày 246 trang , bìa láng, giấy couche, khổ 18 x25 cm, có nhiều hình ảnh đẹp do các thầy cô và học sinh trường thực hiện. Nhìn xem thấy có khoảng 40 tác giả , trong đó có bài của cựu HS Trung hoc Chợ Lách là Song Thu (Lương văn Thế) Bùi thị Thanh Trầm, Lê Văn My.. Được biết, kỷ yếu này ba năm xuất bản /lần. Cuốn 5 sẽ ra mắt vào năm 2022.

Tin LM

h2                                                                         Bìa sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác