HỘI CGC XÃ VĨNH THÀNH RA BẢN TIN XUÂN

Ngày đăng: 10/02/2019 09:12:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Vừa qua, Hội CGC xã Vĩnh thành , huyện Chợ Lách đã ra bản tin xuân Kỷ Hợi 2019. Bản tin dày 27 trang, khổ A 4 , trong đó có bao cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019; 11 bài thơ , 4 bài văn , đặc biệt có 2 bài ca cổ  và một số mẫu sưu tầm có ích cho giáo viên. Được biết, hội CGC xã Vĩnh Thành là đơn vị cấp xã đầu tiên trong huyện có bản tin xuân và duy trì được trong nhiều năm.

Tin ảnh HM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác