Thăm Lê Tấn Lực, học sinh đầu tiên của TH Chợ Lách

Ngày đăng: 31/12/2017 08:44:27 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm rồi, đọc bài của anh Nguyễn Văn Hương, cựu hoc sinh NK60-61 biết được anh Lê Tấn Lực, là học sinh cùng khóa, nên khi về Chợ Lách tôi đã đến thăm anh học trò già này. Anh Lực năm nay đã 71 tuổi, hiện sống tại thị trấn Chợ lách. Bà xã anh là chị Hạnh, giáo viên về hưu, hai vợ chồng già có được một công vườn tạp và lương hưu của chị. Đến nơi, chúng tôi thấy anh chị đang làm gia công áo nhật bình cho nhà chùa. Sức khỏe của anh còn khá tốt so với những người cùng tuổi. Anh kể tôi nghe ngày xưa khi còn đi học anh và anh Hương từ Tân Thiềng lên ở trọ nhà ông Mười Nghệ ở Bù Cạp (Phụng Châu) ngày nay. Lớp đệ thất của anh chỉ có một lớp 51 HS (như đã kể) nhóm học Pháp Văn cùng với anh khoảng 10 người, năm 1964 anh lên Tống Phước Hiệp học  lớp đệ tam C và rồi đậu xong tú tài 1, anh vào sư phạm học khóa 6 (1967). Anh cũng có nhắc qua, mối thân tình của anh với anh Hương và được anh Hương giúp đỡ nhiều. Tôi nghĩ, bạn già còn có mấy người, giúp đỡ nhau là điều đáng quý.

Tin ảnh Hồ Minh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác