Chúc mừng sinh nhật ni cô Trí Giải

Ngày đăng: 8/04/2017 01:32:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

0-snscoNgày 8/4 là sinh nhật của Ni cô Trí Giải, cựu HS trung học Chợ Lách, hiện tu tập tại Thiền Viện Trúc lâm An Tâm. Ni cô thường hay giúp đở bạn đồng môn, hướng dẫn thị chúng khắp nơi tu tập. Nhân sinh nhật Ni cô, trang nhà chúc cô thân tâm an lạc , hành trì tinh tấn, an nhiên tự tại, để hoằng Pháp và giáo dục kiến thức Phật học cơ bản cho những người mới phát tâm tu học.
TM. Trunghoccholach.com
Hồ Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác